SMS Bank

USŁUGA SMS BANK

„Dostęp do rachunku za pomocą telefonu komórkowego”

Jeśli jesteście Państwo posiadaczami telefonu komórkowego i często korzystacie z tej formy komunikacji to Serwis SMS jest stworzony właśnie dla Was.

Dzięki tej nowoczesnej usłudze możecie korzystać z rachunku będąc np. w podróży. na wakacjach itp. Wystarczy we Wniosku o otwarcie Konta  wybrać kanał dostępu w postaci Serwisu SMS i podać numer telefonu komórkowego.

SMS BANK jest usługą, dzięki której Klient Naszego Banku w każdej chwili może otrzymać informację o stanie swojego rachunku, zmianie salda, kursach walut lub historii dokonanych operacji. Możliwe jest też tą drogą składanie przelewów na zdefiniowane wcześniej w banku rachunki.

W ramach Serwisu SMS oferujemy naszym Klientom 3 rodzaje pakietów:

Pakiet podstawowy
– funkcje aktywne
– powiadamianie o zmianie salda

Pakiet rozszerzony
– pakiet podstawowy
– potwierdzenie o zrealizowaniu przelewu
– potwierdzenie o odrzuceniu przelewu
– informacje o pojawieniu się debetu na rachunku

Pakiet dla aktywnych
– pakiet rozszerzony
– powiadomienie o zalogowaniu do Internetu
– automatyczne powiadamianie o saldzie na rachunku, (stała godz., od   poniedziałku do piątku)

W poszczególnych pakietach udostępniamy operacje aktywne i pasywne

Operacje pasywne.
Klientom korzystającym z Serwisu SMS* w zależności od wybranego pakietu zapewniamy dostarczanie tzw. pasywnych usług, które Klient będzie otrzymywał na numer telefonu komórkowego podanego we Wniosku, samoczynnie, czyli bez stosownego zlecenia, są to:
– powiadomienie o zmianie salda na rachunku
(wszystkie pakiety ),
– powiadomienie o zrealizowaniu przelewu
(pakiet rozszerzony i pakiet dla aktywnych ),
– powiadomienie o odrzuceniu przelewu
(pakiet rozszerzony i pakiet dla aktywnych),
– powiadomienie o zalogowaniu się do Internetu
(pakiet dla aktywnych).

Operacje aktywne.
W ramach operacji aktywnych (dostępne we wszystkich pakietach), po wysłaniu przez Posiadacza Konta  zlecenia poprzez SMS na numer +48 609 32 35 68  dostępne są następujące usługi:
– informacja o stanie rachunku,
– przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców) ,
– Klient definiuje we Wniosku o otwarcie Konta lub w kanale dostępu WWW       (Internet) odbiorców przelewów, następnie wysyła SMS z numerem odbiorcy i poleceniem realizacji przelewu,
– informacje o predefiniowanym rachunku,
– Klient wysyła w formie SMS zapytanie odnośnie danych konkretnego odbiorcy
(zdefiniowanego we Wniosku lub w WWW). W odpowiedzi otrzymuje SMS z informacją o nazwie i numerze rachunku odbiorcy,
– wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max. 5) – mini wyciąg.

*Dostęp do Konta  poprzez Serwis SMS dostępny jest dla Klientów indywidualnych (Konto prywatne ) oraz dla firm ( Konto firmowe ).

Pliki do pobrania – USŁUGA SMS BANK

„Dostęp do rachunku za pomocą telefonu komórkowego”

Instrukcja obsługi SMS BANK

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość