Władze Banku

Prezes Zarządu – Adam Kościołek

Wiceprezes Zarządu – Edward Walas

Wiceprezes Zarządu – Eliza Radłowska

Przewodniczący Rady – Andrzej Cichoń

Z-ca Przewodniczącego Rady – Tomasz Frańczak

Sekretarz Rady – Mieczysław Piątek

Członek Rady – Krzysztof Burek

Członek Rady – Ryszard Czajkowski

Członek Rady – Jan Dudziński

Członek Rady – Jadwiga Nowak