Nasze Tradycje

„Nasze tradycje sięgają 1926 roku …”

 

Historia bankowości spółdzielczej w Sandomierzu sięga roku 1926, kiedy to z inicjatywy miejscowego ziemiaństwa powstał „Bank Ziemi Sandomierskiej”.

Otwarcie Banku poprzedziło Walne Zebranie Założycielskie, które odbyło się 15 kwietnia. Wzięło w nim udział 35 osób, które ustaliły i przyjęły statut, wybrały władze placówki i zdecydowały o przystąpieniu do związku „Spółdzielni Polskich” oraz zakładały współpracę z Bankiem Polskim.

 

Zarząd Banku stanowili: Stanisław Świerzyński – Prezes, Stanisław Bełczykowski – Zastępca Prezesa i dr Stanisław Krawczyński – Sekretarz. Pierwszą siedzibą Banku były 3 pokoje na pierwszym piętrze kamienicy należącej do Jankiela Wilczka. Siedziba ta służyła Bankowi aż do roku 1969, do momentu wybudowania obecnej siedziby.

 

3 stycznia 1930 roku dokonano zmiany nazwy na Bank Ziemi Sandomierskiej. Cztery lata później zmarł Stanisław Lipiński, a przejmujący po nim stanowisko dyrektora Banku – Stanisław Bełczkowski – podzielił jego los w 1936 roku. Ich pracę kontynuował Sylwester Więckowski do momentu swojej śmierci w 1940 r.

 

W 1943 r. Prezesem Zarządu Banku został Kazimierz Targowski, który kierował tą instytucją do czasu przekazania swych obowiązków Marii Łukaszek ok. roku 1945 r. Pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie odbyło się 23.06.1946 r. Prezesem Zarządu w 1949 r. został Franciszek Frańczak i był ostatnim Prezesem przed przekształceniem się Banku w Gminną Kasę Spółdzielczą w 1950 roku. Od tego czasu Gminna Kasa Spółdzielcza dzieliła losy podobnych placówek i przechodziła kolejne etapy reform sektora bankowego i pozostawała po wpływem zmian w podziale administracyjnym kraju.

 

W roku 1950 już jako Gminna Kasa Spółdzielcza przejmuje Kasy z Zawichostu, Gór Wysokich, Jankowic Kościelnych, Świątnik. Kierownikiem GKS w Sandomierzu byli: Stanisław Romek ( 1953-1954 ) i Henryk Andrzejewski ( 1954-1961 ). Następne etapy to Kasy Spółdzielcze, SOP i Bank Spółdzielczy podległy BGŻ-owi.

 

Dyrektorem Banku Spółdzielczego w latach 1962-1989 był Władysław Cieślik. Dzięki jego staraniom 1 maja 1969 r. oddano do użytku nową siedzibę Banku Spółdzielczego przy ulicy Mariackiej 6. W dniu 08.03.1991 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko dyrektora Banku Marię Kalinowską.

Trudne lata transformacji ustrojowych i gospodarczych, w tym wyjątkowo ciężki dla spółdzielczości okres 1992-1994 w Sandomierzu przeszedł pomyślnie. Okres najbardziej dynamicznego rozwoju Banku przypada na ostatnie lata. Obecnie Bank Spółdzielczy w Sandomierzu należy do najlepszych w Polsce.

W latach 1994 r. – 2002 r. bank zrzeszony był w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. w Lublinie

 

Od 01 lipca 2002 roku bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu jest nowoczesną i uniwersalną instytucją finansową oferującą swoim Klientom szeroki asortyment usług bankowych. Bank uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i społecznych na terenie miasta Sandomierza i okolicznych gmin. Osiągane wskaźniki ekonomiczne świadczą o dobrej kondycji finansowej i pełnym bezpieczeństwie zgromadzonych w nim środków pieniężnych.

W 2012r. do użytku oddana została nowa siedziba banku przy
ul. Słowackiego 37b.

Obecnie, prócz nowoczesnej siedziby w centrum miasta Bank Spółdzielczy w Sandomierzu posiada również 7 oddziałów oraz punkty kasowe.

 

Od listopada 2018 roku Bank Spółdzielczy w Sandomierzu jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu.

 

W dniu 23.07.2020 r. Pani Maria Kalinowska, po wielu latach pracy na rzecz Banku przeszła na zasłużoną emeryturę. Jednocześnie na stanowisko Prezesa powołany został Pan Adam Kościołek, który nadal pełni tę funkcję.