Bankowość Elektroniczna

Asseco EBP (Enterprise Banking Platform) jest unikalnym rozwiązaniem bankowości internetowej i mobilnej opartym na najnowszej generacji Platformie internetowego dostępu użytkownika do produktów i usług. Usługa EBP umożliwia dostęp do rachunku założonego
w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu przez stronę WWW z dowolnego miejsca na świecie. Wymagany jest komputer z dostępem do Internetu.

Funkcjonalność usługi:

 • sprawdzenie stanu i historię rachunku,
 • przegląd stanu i historię kredytów,
 • realizacja przelewu (w tym ZUS, US),
 • założenie/zerwanie lokaty,
 • założenie zlecenia stałego
 • definiowanie listy odbiorców,
 • wysyłanie wniosków

Zalety dla klientów:

 • szybki dostęp do informacji finansowej swojego rachunku,
 • szybsze realizacje transakcji płatniczych i przepływu pieniędzy bez konieczności wizyty w oddziale banku,
 • efektywniejsze gospodarowanie środkami na rachunku,
 • eliminacja zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi,
 • oszczędność czasu i pieniędzy związana z koniecznością ręcznego wypełniania dokumentów i zleceń bankowych

Bezpieczeństwo usługi

Dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa usługa EBP podczas wymiany informacji wykorzystuje protokół szyfrujący SSL. Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuj, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem.

W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są techniki kryptograficzne.

Dla zabezpieczenia zleceń składanych poprzez EBP klient musi dokonać akceptacji
z wykorzystaniem tokena mobilnego  lub wpisać kod otrzymany SMS-em.

Zmiany środków autoryzacji i dodatkowe informacje po kontakcie w Banku.

Filmy instruktażowe: 

Dokumenty do pobrania.

Przewodnik dla klienta „Klientów indywidualnych”

Przewodnik dla klienta „Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”.