Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty płatniczej, należy niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę.

Zastrzeżenia karty płatniczej można dokonywać poprzez:

Zespół Zastrzegania Kart – telefonując pod czynny przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu numer telefonu:

System Zastrzegania Kart – telefonując pod czynny przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu numer telefonu:

Więcej informacji o Systemie Zastrzegania Kart znajduje się na stronie www.zastrzegam.pl