Kredyty w rachunku Bieżącym

„Wygodna forma kredytowania”

Korzyści:

 • okres kredytowania do 12 miesięcy, z możliwością odnowienia bez konieczności spłaty kredytu
 • sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną  działalnością : doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji,
 • charakteryzujący się korzystnym oprocentowaniem, liczonym od kwoty wykorzystania limitu,
 • kwota limitu wyliczona  jest w oparciu o:

-wysokości obrotów na rachunku bieżącym,

-poziomu zdolności kredytowej,

-rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,

-rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

 • brak konieczności rozliczenia kredytu
 • w ramach limitu dla Małych Firm uproszczona procedura i minimum dokumentów

Przeznaczenie:

 • finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość