Kredyty Inwestycyjne

„Kredyt na wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym …”

 Korzyści:

 • okres kredytowania dopasowany do potrzeb klienta i okresu prowadzenia inwestycji nawet do 15 lat
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego
 • finansowanie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych oraz refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • wkład własny już od 20 %
 • długi okres oraz korzystne formy rozliczenia kredytu

 

Przeznaczenie :

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli,
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość