Kredyt URODZAJ

 

 • Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie zakupu:

oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz, materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, środków ochrony roślin

 • Oprocentowanie kredytu:

stałe 9,9%

 • Prowizja 1%
 • Maksymalny okres kredytowania 12 miesięcy
 • Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 5 000,00 zł na 1 ha posiadanych gruntów własnych
  i potwierdzonych dzierżaw w okresie wieloletnim

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość