Kredyt Odnawialny w ROR

„Szybka i wygodna forma kredytowania”

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który :

 • posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę
  o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
 • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody,
 • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 30 dni,
 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Korzyści :

 • Minimum formalności,
 • Atrakcyjne oprocentowanie i prowizja ;
 • Maksymalny okres kredytowania do 60 miesięcy z możliwością odnowienia bez konieczności spłaty kredytu.
 • Możliwość zmniejszania limitu w trakcie trwania umowy,
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wpływów na rachunek  oraz posiadania zdolności kredytowej,
 • Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość