Kredyt na likwidację szkód po klęskach żywiołowych AGROKREDYT

„Odbudowa gospodarstwa po wystąpieniu klęski żywiołowej”

Korzyści:

  • okres kredytowania do 48 miesięcy dla kredytów obrotowych i 15 lat dla kredytów inwestycyjnych
  • możliwość refinansowania kosztów od dnia poniesienia klęski
  •  możliwość wykorzystania 50% kredytu na dowolny cel bez konieczności jego rozliczenia
  • długi okres rozliczenia kredytu aż do 6 miesięcy
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie do 12 miesięcy
  • wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.

Przeznaczenie :

finansowanie bieżących potrzeb obrotowych lub potrzeb inwestycyjnych  po wystąpieniu klęski żywiołowej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Temat

    Klient

    Miejscowość

    Imię i nazwisko

    Numer telefonu

    E-mail

    Wiadomość