Kredyt na likwidację szkód po klęskach żywiołowych AGROKREDYT

„Odbudowa gospodarstwa po wystąpieniu klęski żywiołowej”

Korzyści:

 • okres kredytowania do 48 miesięcy dla kredytów obrotowych i 15 lat dla kredytów inwestycyjnych
 • możliwość refinansowania kosztów od dnia poniesienia klęski
 •  możliwość wykorzystania 50% kredytu na dowolny cel bez konieczności jego rozliczenia
 • długi okres rozliczenia kredytu aż do 6 miesięcy
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie do 12 miesięcy
 • wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.

Przeznaczenie :

finansowanie bieżących potrzeb obrotowych lub potrzeb inwestycyjnych  po wystąpieniu klęski żywiołowej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość