Indywidualne Konto Emerytalne IKE

Oświadczenie banku

OŚWIADCZENIE

 

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu publikuje oświadczenie w celu realizacji wymogów SFDR,
w związku z oferowaniem przez Bank produktu emerytalnego IKE.

Bank tworząc produkt emerytalny IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

IKE oferowane jest przez Bank w formie rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są środki  pieniężne Klienta, stąd też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju o którym mowa w art. 2 pkt. 22 SFDR, w związku z tym nie mają one wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.

Indywidualne Konto Emerytalne przeznaczone jest dla osób, które samodzielnie chcą oszczędzać na przyszłą emeryturę. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Oszczędzający może posiadać wyłącznie jedno konto IKE.

Podstawowa zaleta IKE :

– zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych,

-dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę bez podatku,

-wypłata środków jednorazowo lub w ratach,

-niskie koszty,

-zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

–  gwarancja środków zgromadzonych na IKE przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość