Kredyt płynnościowy 2%

Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej

 • Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR
 • okres stosowania dopłat:
  • 60 miesięcy 
 • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł na okres do 60 miesięcy – dla gospodarstw rolnych o powierzchni nie większej niż 50 ha,
  • 200 000 zł na okres do 60 miesięcy – dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha,
  • 400 000 zł na okres do 60 miesięcy – dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha.
 • Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-20013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.
 • kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ORAZ KONTAKTU Z NASZYM BANKIEM