Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że kredytobiorcy posiadający w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu  kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej (utracili pracę lub osiągają obecnie niskie dochody), mogą ubiegać się
o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Od 29 lipca 2022 r. Bank umożliwia składanie wniosków o udzielenie wsparcia również
w formie elektronicznej.
Szczegółowe informacje na temat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, form pomocy
i warunków jakie należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia, znajdziecie Państwo pod linkiem Fundusz Wsparcia Kredytobiorców