3D Secure

Po wejściu zmian podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzanie transakcji poprzez jedną
z poniżej podanych metod:
– Podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu przesłanego za pomocą SMS na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą Klienta.
lub
– Potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej SGB Mobile (nie dotyczy kart dla Klientów Instytucjonalnych).

USTAWIENIE AUTORYZACJI 3D SECURE W APLIKACJI SGB MOBILE:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość