Kredyty Mieszkaniowe

„Urzeczywistnienie marzeń o własnych czterech kątach”

Korzyści:

 • kredyt udzielany w złotych polskich, bez ryzyka wahań kursowych
 • możliwość skredytowania inwestycji w 80% lub 90% przy skorzystaniu z ubezpieczenia niskiego wkładu
 • niskie opłaty i prowizje (negocjowana wysokość marży)
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • długi okres kredytowania do 25 lat
 • stosowanie przejściowych form zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki (alternatywnie: poręczenie kredytu lub ubezpieczenie spłaty)
 • możliwość zastosowania zabezpieczenia podstawowego, innego niż hipoteka

Zapewniamy:

 • profesjonalne doradztwo i pomoc w skompletowaniu dokumentów dotyczących inwestycji
 • możliwość łączenia dochodów kilku kredytobiorców dla oceny zdolności kredytowej
 • pomoc w dostosowaniu wysokości raty do możliwości domowego budżetu
 • wniosek wraz z dokumentacja jest rozpatrywany w banku w krótkim okresie czasu

Cele kredytu:

 • zakup mieszkania lub domu
 • wykup mieszkania spółdzielczego lub gminnego
 • zakup działki rekreacyjnej lub budowlanej
 • wykończenie, remont lub modernizacja mieszkania lub domu
 • refinansowanie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w innych bankach

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,38 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 245.000,00 zł, całkowita kwota do

zapłaty 489.182,17 zł, oprocentowanie zmienne 7,78 %(na które składają się  wskaźnik referencyjny WIBOR 3M oraz marża Banku ), całkowity koszt

kredytu 244.182,17 zł (w tym: prowizja 4.900,00 zł odsetki 239.263,17 zł ubezpieczenie 0,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia 19,00 zł),

300 miesięcznych rat malejących, pierwsza rata w kwocie 2.434,55 zł, ostatnia rata w kwocie 821,89  zł. Zmienne oprocentowanie może spowodować wzrost lud spadek wysokości raty a tym samym zmianę całkowitej kwoty do zapłaty.

Ponadto, w związku z udzieleniem kredytu zabezpieczonego hipoteką, nastąpi konieczność poniesienia w całym okresie kredytowania kosztu ubezpieczenia nieruchomości,

będącej przedmiotem zabezpieczenia oraz kosztu opłat sądowych, związanych z ustanowieniem i zwolnieniem hipoteki.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.10.2023 r na reprezentatywnym przykładzie.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Temat

  Klient

  Miejscowość

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  E-mail

  Wiadomość