Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Passat 1.9 TDI, nr rejestracyjny TSA 73NN, rok produkcji 2008.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

BANK SPÓŁDZIELCZY W SANDOMIERZU

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO VOLKSWAGEN PASSAT

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37b, 27-600 Sandomierz

NIP 864-10-02-356 Regon 000498224

 

 1. Rodzaj, typ pojazdu objętego przetargiem

 

samochód: OSOBOWY marka: Volkswagen

model pojazdu: Passat

pod rodzaj: Sedan

rok produkcji: 2008

pojemność skokowa silnika: 1968 cm3

rodzaj paliwa: Diesel

skrzynia biegów Manualna

stan ogólny: Dobry

przebieg :  347 830 km

 

 1. Wartość pojazdu:

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 14.000,00 zł brutto

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy,
 2. b) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. c) oferowaną cenę brutto za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,
 4. d) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

Wzór formularza ofertowego w załączniku

 1. Warunki odrzucenia oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. a) została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
 2. b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę
 3. Inne informacje:
 4. a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,
 5. b) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego,
 6. c) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie Banku.
 7. d) nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty związane z jego nabyciem,
 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć formie:

 1. zamknięta koperta oznaczona napisem: „OFERTA Volkswagen Passat” w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 37b

Oferty należy składać do dnia 14.03.2022 r. do godziny 15:00.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 15.03.2022, godz. 9:00

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży:

Samochód, będący przedmiotem przetargu można oglądać na terenie parkingu przy Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 37b po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :  15 833 20 20

 

Sandomierz, 07.03.2022

Załącznik – oferta.docx