KREDYTY GOTÓWKOWE

"Na potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji"

 

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne, określane Uchwałą Zarządu Banku. 

 

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. 

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodów Kredytobiorcy oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.