• SOLIDNY PARTNER
  SOLIDNY PARTNER
  Wspieramy rozwój środowiska lokalnego od 1926 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby  każdy Klient, który choć raz skorzystał z naszych usług pozostał z nami na zawsze.
 • PRZYJAZNY BANK
  PRZYJAZNY BANK
  Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Przyjdź do nas i przekonaj się sam ...
 • NOWOCZESNE USŁUGI
  NOWOCZESNE USŁUGI
  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych Bank Spółdzielczy w Sandomierzu może zaoferować Państwu produkty bankowe na europejskim poziomie.

KREDYTY GOTÓWKOWE

"Na potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji"

 

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne, określane Uchwałą Zarządu Banku. 

 

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. 

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodów Kredytobiorcy oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego,
 • cesja praw z ubezpieczenia na życie,
 • umowa o przelew wierzytelności,
 • inne.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.