• SOLIDNY PARTNER
  SOLIDNY PARTNER
  Wspieramy rozwój środowiska lokalnego od 1926 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby  każdy Klient, który choć raz skorzystał z naszych usług pozostał z nami na zawsze.
 • PRZYJAZNY BANK
  PRZYJAZNY BANK
  Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Przyjdź do nas i przekonaj się sam ...
 • NOWOCZESNE USŁUGI
  NOWOCZESNE USŁUGI
  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych Bank Spółdzielczy w Sandomierzu może zaoferować Państwu produkty bankowe na europejskim poziomie.

LOKATA TERMINOWA - STANDARDOWA

"Lokaty dostosowane zawsze do oczekiwań Klienta"

 

Cechy produktu

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem.

Może być zakładana przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje  i stowarzyszenia.

Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł.

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu
Umowa o wkład terminowy może być zawarta na okres: 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie,
np.:

 • otwarcie rachunku lokaty terminowej
 • zmiany okresu lokowania środków pieniężnych,
 • likwidacji rachunku lokaty terminowej.


Korzyści dla klienta

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk.

Dla rachunków lokat terminowych, na których zdeponowane są środki przekraczające 50.000 zł stosuje się podwyższone
oprocentowanie, natomiast warunki otwierania i prowadzenia rach.

W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.